IE_pixel

Algemene voorwaarden

Beautyvacatures.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Beautyvacatures.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van websites van derden.

Beautyvacatures.nl bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Beautyvacatures.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Beautyvacatures.nl of derden. Beautyvacatures.nl is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van CV’s en vacatures geplaatst door derden.

Wanneer u uw CV of andere persoonlijke gegevens wilt wijzigen, of als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen.

Om het recht op privacy van onze bezoekers te beschermen is deze informatie anoniem en algemeen. Daardoor kan aan de hand van deze informatie geen individuele gebruiker worden getraceerd.

Beautyvacatures.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

Beautyvacatures.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van Beautyvacatures.nl betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Beautyvacatures.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Beautyvacatures.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

Bedrijven kunnen zich alleen inschrijven indien ze een geldig E-mailadres noteren. E-mailadressen van werkgevers die eindigen op bv hotmail.com of van providers worden verwijderd, evenals de geplaatste vacatures van deze bedrijven.

IE_pixel

Poll

Welk van onderstaande factoren vind jij het meest belangrijk aan een (nieuwe) functie?